ตรวจสอบผลการคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 
   
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
โทร. : 02-5901880,   0-89763-5774