ระบบบริหารจัดการแพทย์ประจำบ้าน
 

 
     
 
ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการ ฝึกอบรม 2559 ขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลในแบบขอขึ้นทะเบียนผ่านทาง website

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 18:00 น. ถึง วันที่ 15 มกคม 2559 เวลา 18:00 น.
   
  สำหรับเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่

สำหรับแพทย์ผู้ขอขึ้นทะเบียน คลิกที่นี่