ระบบบริหารจัดการแพทย์ประจำบ้าน
 

 
     
 
ลงทะเบียนแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการ ฝึกอบรม 2559 ลงทะเบียน (ด้วยตนเอง) โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website
   
  สำหรับเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่